• 1

Sản xuất

Sản xuất

Chúng tôi tỉ mỉ trong công việc, giữ chất lượng cao và sản xuất nhất quán. Chúng tôi đã mua máy CNC và thiết bị kiểm tra tiên tiến để đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao, thông qua quá trình học tập chuyên sâu và liên tục đào tạo để nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ nhân viên.

 Nhân tài là yếu tố cốt lõi của sự phát triển công ty, sự cạnh tranh giữa các công ty là cạnh tranh nhân tài trong phân tích cuối cùng. Sofiq Machinery luôn tuân thủ khái niệm định hướng con người và hướng dẫn kỹ thuật, thông qua việc giới thiệu và đào tạo nhân tài để xây dựng một đội ngũ vững chắc với năng lực cạnh tranh cốt lõi.