• 1

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

 Kiểm tra chất lượng bình

4
3
7

Các báo cáo tập trung vào tất cả các kích thước bao gồm cả kích thước bộ phận lắp ráp

Kiểm tra độ cứng và kích thước của các thành phần con.

Kiểm tra cấu trúc kim loại và độ cứng

Kiểm tra và phân tích

3

Sức căng

1

Kiểm tra cát

2

Kiểm tra bằng kính hiển vi về cấu trúc và sự phân bố vảy cùng với đo kích thước hạt.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1