• 1

Dây chuyền đúc bán tự động

  • Semi-Automatic Moulding Line

    Dây chuyền đúc bán tự động

    Dây chuyền đúc bán tự động là thiết bị lý tưởng trong sản xuất hàng loạt cho nhà máy đúc. Ưu điểm của nó là đầu tư ít hơn, thu hồi vốn nhanh, giảm cường độ lao động, nâng cao chất lượng đúc, dễ vận hành và bảo dưỡng.