• 1

Máy ép áp suất tĩnh

  • Static Pressure Automatic Moulding Machine

    Máy ép khuôn tự động áp suất tĩnh

    Kỹ thuật ép áp suất tĩnh đề cập đến luồng không khí với công nghệ đầm nén nhiều piston thủy lực, tùy theo độ khó khi đầm, chỉ có thể chọn đầm nén nhiều piston thủy lực hoặc dòng khí và máy đầm nén nhiều piston thủy lực.